Ons land staat voor enorme uitdagingen op vlak van energievoorziening. Meer dan 90% van ons energiegebruik is gebaseerd op fossiele en nucleaire brandstoffen die ingevoerd moeten worden. Geen enkel Europees land is zo afhankelijk van het buitenland om het licht te laten branden. 

Bovendien gebruiken we enorm veel van die fossiele brandstoffen waardoor we ook, relatief gezien, veel broeikasgassen uitstoten en dus een negatieve impact op het klimaat hebben. Om een passende bijdrage te leveren aan de strijd tegen de opwarming van de aarde, zullen we onze energievoorziening grondig moeten wijzigen.

Werkgroep in 2019

Focus in 2019: kennisdeling en afstemming van standpunt capaciteitstarief

Thema's die aan bod kwamen: overlopen relevante beleidsevoluties mbt renovatiepact en zonne-energie, bespreking traject rechtvaardige energietransitie, toelichting over de studie minimale energiebehoefte van de gezinsbond,  toelichting over de citizen en renewable energy communities, afstemming van reactie op voorstel capaciteitstarief van de VREG. 

Leden werkgroep: Vakbonden, BBL, ODE, A&M, Rescoop, Samenlevingsopbouw en Gezinsbond

 

Meewerken aan deze werkgroep? Geef een seintje.