De hedendaagse voedselproductie en -verdeling botst op haar grenzen. Zo'n 4 miljard mensen genieten geen goed dieet, de impact van de intensieve landbouw en veeteelt op milieu en klimaat valt niet meer te ontkennen, speculatie op grond en oogst jagen voedselprijzen de hoogte in.
Deze problematiek raakt wereldwijd vele thema's: milieu, voedselkwaliteit, eerlijke prijs, grondrechten, armoede, wereldhandel, soevereiniteit, dierenwelzijn...

 

Over de werkgroep

Deze werkgroep wil een alternatieve piste zichtbaar maken. Een piste voor ander voedsel die nu reeds op verschillende plaatsen bewandeld wordt en gedragen door een groeiende beweging. De werkgroep bracht vele partners samen rond het thema agro-ecologie, onder de naam Voedsel Anders.