In 2019 gingen we van start met 3 concrete “werven” die bijdragen aan onze tweede doelstelling: namelijk het zichtbaar maken, opschalen of zelf opzetten - kortom een hefboomfunctie geven - aan die innovatieve initiatieven die Bill Sharpe bewegingen uit een nieuwe en opkomende toekomst noemt in zijn ‘three horizons model”, zodat ze snel het nieuwe “business as usual” worden, maar dan wel vanuit het toekomstbeeld van een verbindende en herstellende economie . (Bill Sharpe, Three Horizons, The patterning of Hope, International Futures Forum, 2013)