Het Transitienetwerk Middenveld (TNM) is een netwerk van vakbonden, de milieubeweging, Noord-Zuidorganisaties, sociale organisaties, de culturele sector, alternatieve media en wetenschappers. De leden van het TNM willen hun krachten bundelen om de transitie naar een duurzame samenleving waar te maken.

Omdat de klimaatverandering misschien wel de grootste uitdaging is waarvoor de mensheid ooit gestaan heeft. Omdat de klimaatcrisis gepaard gaat met een diepgaande sociaal-economisch crisis. Oorzaak is een dolgedraaid systeem, dat steeds meer sociale en ecologische puinhopen achterlaat.

Allerlei beleidsteksten bewijzen lippendienst aan de transitie naar een koolstofarme samenleving. Hoe geraken we daar? Hoe moet die samenleving eruit zien? Daarover is er minder eensgezindheid. Die transitie moet op een sociaal-rechtvaardige wijze verlopen. De zwakkere groepen in de samenleving mogen er niet het slachtoffer van worden. Integendeel: de verschillen moeten kleiner en de samenhang in de samenleving groter. Deze invalshoek ontbreekt nu te vaak in het maatschappelijke debat.

Maar TNM wil meer zijn dan een praatbarak: de analyses zijn gemaakt, nu moeten we doen. TNM wil mensen enthousiasmeren en op gang zetten. Geslaagde experimenten opschalen. Verenigingen en organisaties met elkaar in contact brengen om initiatieven op te zetten. Want zo’n grote uitdaging gaan we best samen aan.

TNM komt tot stand met steun van het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO).

Meer weten? Hier vind je een uitgbreide introductietekst.

Het netwerk

Het Transitienetwerk Middenveld bestaat uit een stuurgroep 3 thematische werkgroepen, 3 projectwerven en specifieke projecten:

Werkgroepen

Een overzicht van de thematische werkgroepen vind je hier

Stuurgroep

 TNM Stuurgroep 3

TNM is een vrijplaats voor ideeën, geen klassieke vertegenwoordiging van de organisaties.
Volgende frisdenkers maken deel uit van de stuurgroep:

Thomas Vael - ACV

Elke Valgaeren - Gezinsbond

Dirk Van de Poel - Vlaams ABVV (voorzitter stuurgroep)

Dirk Barrez - PALA

Pieter Delafortrie - Pulse

Frederik Vaes - Samenlevingsopbouw

Erik Paredis - UGent, CDO

Sandra Rosvelds - Beweging.net

Jan Wyckaert - Rikolto

 

Jef Peeters - UCLL

John Vandaele - MO*

Erik Béatse - Maakbaar Leuven

Mathias Bienstman - BBL

Nik Meeusen - BBL

Pieter Verbeek - Vlaams ABVV

Esmeralda Borgo - Voedsel Anders

Vanya Verschoore - Arbeid & Milieu