De leden van het Transitienetwerk Middenveld hebben samen nagedacht welke hun gemeenschappelijke uitgangspunten zijn in het debat over transitie naar een ecologisch duurzame en sociaal rechtvaardige samenleving. Ze zijn gegroeid vanuit een gezamenlijke probleemanalyse.