Op 7 oktober vond de tweede editie plaats van het Transitiefestival. Een 750-tal deelnemers streek neer in de Vooruit in Gent. Hieronder vind je een overzicht van de vele sessies die plaatsvonden. Je er ook de meeste presentaties terug die getoond werden in de sessies.

Klik op de sessies in de overzichtstabel om voor een snellere navigatie.

Overzicht:

De factuur van de energietransitie Pablo Tittonell: Ecologische intensivering van landbouw: een systeemverandering Debat: Transitie versus ‘transformatie’ Afsluiting met H. Welzer
De financiële wereld doorgelicht Philippe Lamberts + Debat: De weg naar de groene economie
Transitiemarkt en speakers corner Receptie
Doorlopende lunch: Foodbazaar
Boer zkt partner De plaats van cooperaties in de energietransitie TimeLab en Peer to Peer
Vakbond in transitie Energierenovatie, betaalbaar voor iedereen?
Permacultuur Stadslandbouw Een duurzame grootkeuken. Ook bij jou op het werk? Duurzame voeding, elitair? 20u: Boekvoorstelling H. Welzer
Voedselverspilling, klimaat en grondstoffenschaarste De Universiteit Gent in transitie Naar voedsel(verpakkingen) zonder hormoonverstoorders
Het ABC van crowdfunding Complementaire munten Fondsen als hefboom?
Rondleiding Green bastards Rondleiding Green bastards Rondleiding Green bastards
Duurzaam winkelen en labels Bezoek aan stadlandbouw in Gent

 

Sessies:

Keynote Peter Tom Jones: Waarom is transitie nodig ?


Peter Tom Jones, bezieler van het Transitienetwerk Middenveld en coördinator van het onderzoek aan de KULeuven rond Urban Mining mocht de spits afbijten. Hij gaf nog eens mee waarom een transitie naar een ecologisch duurzame en sociaal-rechtvaardige samenleving nodig is. Niet alleen de alarmerende vaststellingen van het Internationaal Klimaatpanel, maar ook de gevolgen van de klimaatopwarming voor België stonden daarbij centraal. Hij toont duidelijk aan dat de omschakeling naar een koolstofarme en circulaire economie niet alleen goed is voor het milieu, maar ook jobs kan creëren die lokaal sterk verankerd zijn, de energiefactuur kan doen dalen, ons minder afhankelijk zal maken van import van energie, materialen en voeding uit het buitenland en dat de steden hierdoor leefbaarder zullen worden, wat ook de gezondheid van de bevolking ten goede komt. Denemarken geldt daarbij als goed voorbeeld. Een volgehouden beleid ter ondersteuning van de windenergie heeft ertoe geleid dat Denemarken vandaag al meer dan een derde van zijn energieproductie uit windenergie haalt. Dit aandeel wil men laten stijgen tot de helft tegen 2020.

Presentaties:
Bekijk zijn keynote intergraal via deze link.
De presentatie kan je hier vinden.

 

De factuur van de energietransitie

De nota 'Een rechtvaardige financiering van de energietransitie', opgesteld door de werkgroep energie van het Transitienetwerk Middenveld, werd bondig voorgesteld. De discussie achteraf met vertegenwoordigers van VOKA, PV Vlaanderen, en CD&V was relevant: Meningsverschillen kwamen boven, de nota werd druk bediscussieerd. Nu al staat vast dat er rond deze nota verder gewerkt zal worden.  Je vind de nota hier

 Presentaties:
pdfRechtvaardige financiering van de energietransitie

 

 

Transitie versus 'transformatie'


Helaas geen Pablo Tittonell op 7 oktober. Wegens ziekte kon hij niet aanwezig zijn.
Dit gaf wel meer tijd voor een stevig debat met Piet Vanthemsche (voorzitter Boerenbond), Chris Morris (directeur FEVIA) en Vera Dua (voorzitter Bond Beter Leefmilieu) en Gert Engelen (Vredeseilanden). 

 Presentaties: Geen

  

Afsluiting met H. Welzer

 
Harald Welzer sloot het Transitiefestival af met een enthousiasmerende, positieve boodschap. Geen doemdenken, maar een hoopvol verhaal. Welzer gelooft in een betere toekomst, en die ligt in onze handen. Wij kunnen zélf - en vooral ook samen - verandering in gang stekenMen neme de handschoen op!

Presentaties: Geen

Abbonees van De Standaard kunnen een uitgebreid interview lezen via deze link.

Meer info over Welzer via de website van Oikos.

 

  

De financiële wereld doorgelicht

De domzaal  in de Vooruit vulde zich met 200 luisteraars voor de sessie ‘de financiële wereld doorgelicht’. Aan het woord kwamen twee sprekers. De spits werd afgebeten door Frank Vanaerschot, campaigner bij Fairfin die gedurende 20 minuten inzicht geeft in het belang van duurzame vormen van omgaan met geld. Namelijk directe en indirecte investeringen en sparen volgens bepaalde duurzaamheidscriteria. Ik leer dat het kan maar ook moet… Is het nog langer verantwoord te investeren in fossiele brandstoffen terwijl onze planeet balanceert op haar limieten? De zaal raakt mee overtuigd.

Enkele momenten later is ‘the floor’ voor Joris Luyndijck. Naast een begenadigd spreker is Joris vooral een voortreffelijk onderzoeksjournalist. Rond 2011 werd hij gevraagd door the Guardian om voor he te werken. Vanuit antrepologisch perspectief, met tientallen gevoerde interviews heeft Joris een journalistieke doorlichting gemaakt van de het kloppende financiële hart in the city in de nasleep van de financiële crisis van 2008. Wie dacht dat dit kloppend hart nu aan het infuus zou hangen voor en degelijke bloedtransfusie, komt na enkele minuten betoog al snel bedrogen uit. Joris laat toe om de zaal mee te nemen in de binnenwereld van de Londense City en de financiële sector. Maar zijn boodschap tikt aan: Volgens Luyendijck zitten we gewoon in een financieel interbellum. Een tweede financiële meltdown, vergelijkbaar met die van 2008, is erg waarschijnlijk. Joris schetst haarfijn hoe drie grote factoren die aan de grondslag lagen in 2008, nog steeds aanwezig zijn. De  nieuwsgierigheid in de zaal groeit, de vragen ook. Anderhalf uur later sluit ik de sessie af. Niet alle vragen zijn beantwoord maar.. geen nood. Joris Luyendijck heeft in januari ‘15 een boek klaar.

Presentaties: Geen

Bekijk hier het artikel 'Overspoel de financiële markten' van Frank Vanaerschot van Fairfin.
Dewereldworgen interviewde Joris Luyendijk na deze sessie. Het resultaat vind je hier.

 

  

Debat: De weg naar de groene economie

 
Phiippe Lamberts kon er uiteindelijk niet bij zijn wegens verplichtingen als Eurpees parlementslid. Het debat werd opgebouwd rond enkele pertinente stellingen over de groene economie.

 Presentaties: Geen

  

Transitiemarkt en speakers corner Receptie


Heel wat initiatieven werden voorgesteld op de Transitiemarkt en speakers corner. Een overzicht vind je hier.
Meer foto's vind je via onze Facebook pagina.

  

Doorlopende lunch: Foodbazaar

Vier Gentse cateraars maakte heerlijke maaltijden. Een kort overzichtje van het aanbod:

IKOOK (sociaal restaurant Ledeberg)
- Chilli con carne + fajita + tortilla
- Quiche

AVALON/ Far Field
- Wrap met garnituren
- Curry met tempeh, zoete aardappel, rijst, koriander

TOREKEN/ De Site
- soep
- Vegetarische Cannelloni

DE CENTRALE
- Veggie moussaka
- Vol-au-Tofu met puree

  

Boer zkt partner

Als we naar een koolstofarme economie willen, moet ook onze voedselproductie op een nieuwe leest geschoeid worden. Willen we aan de komende generaties een leefbare planeet overdragen, dan moet de landbouw terug binnen de draagkracht van het ecosysteem gebracht worden. Het is niets van een andere wereld, in Noord en Zuid zijn producenten en consumenten hiermee bezig. Samen met hun klanten verkennen boeren nieuwe sporen. Dat was duidelijk te horen op deze sessie Boer zkt. partner. 

Presentaties: Geen
Alma De Walssche schreef een artikel over deze sessie. Dat vind je hier.

  

De plaats van coöperaties in de energietransitie

EnerGent, Beauvent en Ecopower - als je wil drie generaties van Belgische energiecoops - deden op een eenvoudige manier hun verhaal. Deze interactieve sessie had tot doel concrete vragen uit het publiek te beantwoorden. Dat bleek een goede aanpak, gezien het aantal vragen dat als afsluiter vanuit de goedgevulde zaal kwam.

Presentaties: Geen

 

  

TimeLab en Peer to Peer

 In de sessie over peer-to-peermethodiek gaf Jan Mertens van Oikos een intro over de onstaansgeschiedenis, de voornaamste concepten en de mogelijke valkuilen van peer-to-peerproductie. Timelab sloot erop aan als praktijkvoorbeeld. Timelab is een experimenteel stadslabo en gedeelde werkplaats in Gent. Mensen werken er aan hun eigen ontwerpen en aan gedeelde projecten die volgens een peer-to-peer methodiek worden ontwikkeld. Aan de hand van twee concrete voorbeelden werd de methodiek toegelicht. De 'Recyclebot' koppelt korte keten recyclage aan reparatie via 3D printing. Het prototype werd ontwikkeld in het lab via peerproductie in 14 weken tijd. 'Eet de stad in balans' is een van de projecten ontwikkeld binnen Atelier de Stad : Niets is verloren. Burgers verzamelden kennis en tools om invasieve planten en dieren als bron te benutten. Er werd onder meer een gin op basis van invasieve planten gecreëerd en een delicatessepaté van Canadese ganzen.

 Presentaties: pdfInleiding in de Peer to peereconomie

  

Vakbond in transitie

De thema’s die aan bod komen op de recente vakbondscongressen liegen er niet om: duurzaamheid en transitie zijn wel degelijk een thema voor de vakbonden. Maar voelt de basis dit ook zo aan? En welke concrete initiatieven nemen de vakbonden om hier zelf als organisatie rond te werken en zo de transitie mee in goede banen te leiden?

Om deze relatief nieuwe invalshoek te onderbouwen werden ook 2 studies uitgevoerd, die op de workshop werden besproken.
Zo stelde Prof. Dr. Bernard Mazijn van hetInstituut vóór Duurzame Ontwikkeling vzw en de Ugent zijn studie voor, besteld door ABVV Metaal: “Naar een ‘nieuwe industrialisering’ van en voor de metaalsector”. In opdracht van de metaalcentrale onderzocht Mazijn de specifieke kwetsbaarheid van de metaalsector en concludeerde dat vele bedrijven op héél korte termijn, en vele andere op middellange en lange termijn, in de problemen komen door de toenemende schaarste aan bepaalde grondstoffen. Mazijn pleit voor een kringloopeconomie, met uitdrukkelijke aandacht voor het sociale aspect. In navolging van de studie wordt een kwetsbaarheidstool opgesteld, die door vakbondsafgevaardigden uit de metaalsector gebruikt kan worden om te detecteren op welke vlakken hun bedrijf eventueel in de problemen zou kunnen komen, om zo hun bedrijf een spiegel voor te houden.
Transities komen niet vanzelf en een noodzakelijke voorwaarde om ze toen slagen is uiteraard de creatie van draagvlak. Daarom bestelden de ACV-centrales METEA en BIE de studie “Een vakbond in transitie - naar een versterkte werking rond duurzaamheidstransities in de ACV-centrales METEA en BIE”. Kris Bachus, onderzoeker aan het HIVA – KU Leuven en coauteur van deze studie, gaf toelichting. In de studie ging men op zoek naar de attitudes die rond het transitiethema leven binnen de voornoemde centrales. Conclusie: bij de militanten is het thema nog geen prioriteit, maar bij secretarissen sijpelt het belang van transitie stilaan binnen. Bachus doet een aantal actievoorstellen aan de hand van geslaagde buitenlandse voorbeelden.
Na de voorstelling  van de studies lichtten Marc Lenders (politiek secretaris ABVV Metaal) en André Leurs (diensthoofd studiedienst ACV BIE) toe waarom ze deze studies bestelden. Uit hun bijdrage bleek vooral dat het inzicht groeit dat er syndicale belangen op het spel staan door de zogenaamde Megaforces, en er dus kennis verzameld wordt om het draagvlak bij de afgevaardigden te vergroten en hen tot actie aan te sporen, en hierin te ondersteunen. Daartegenover staan nog een aantal drempels die moeten overwonnen worden vooraleer een brede basis van militanten dit thema op de agenda weet te plaatsen van de overlegorganen in de bedrijven. Meer bewustwording, vorming en opleiding en handvaten voor actie zijn alvast nodig om dit ook tot op de werkvloer een prioritair thema te maken, en de standpunten en ambities inzake duurzaamheid uit de congresteksten in praktijk om te zetten.
Tenslotte komt ook Lieze Cloots  (beleidscoördinator BBL) aan bod, die de nadruk legt op het belang van maatschappelijke innovatie als antwoord op de maatschappelijke uitdagingen. Ze roept hierbij de vakbonden op om zich ook op de externe fora te laten horen in verband met het thema.
Na de presentaties kreeg het publiek de kans om aan de hand van een aantal stellingen in debat te gaan met de sprekers. Uit dat debat bleek inderdaad dat de arbeidersbeweging en de milieubeweging elkaar meer vinden in de doelen en visie, en dat er nog een weg te gaan is om dit in de praktijk waar te maken, maar dat er ook al voorlopers zijn binnen de vakbond die gedurfde standpunten willen innemen en de uitdaging aangaan.

 

Presentaties: pdfVakbond in Transitie.pdf

  

Energierenovatie, betaalbaar voor iedereen?

Presentaties: Geen

  

Permacultuur

Frank Petit-Jean van Velt toont een reeks foto’s over de vele gezichten van ‘Stadslandbouw’, hier en in het buitenland. Hij pleit voor een brede invulling van het begrip, zodat via stadslandbouw aan verschillende stedelijke  behoeften kan voldaan worden. Onder de slogan ‘voedsel verbindt’ kan stadslandbouw effectief bijdragen aan ecologische duurzaamheid, sociale cohesie, educatie, gezondheid, stadsvernieuwing,… Er is ook een verdienmodel dankzij lokale voedselproductie en –vermarkting en nieuwe vormen van dienstverlening. Het publiek had ook na deze workshop veel vragen, o.a. naar begeleiding voor hun prille stadslandbouwproject, en naar netwerking: “Jij doet stadslandbouw in Leuven, ik in Tongeren, gek dat we elkaar hier in Gent voor het eerst ontmoeten,” zei een deelnemer.

 Presentaties: pdfVelt en stadslandbouw

  

Stadslandbouw

Frank Anrijs van de permacultuurboerderij Yggdrasil begint met te zeggen dat hij liever spreekt over ‘natuurlijke moestuin’ omdat die term toegankelijker is voor het grote publiek. Het zegt ook precies waar het over gaat: proberen te tuinieren zoals de natuur het zou doen. Dat wordt voorgesteld aan de hand van zeven ‘koffers’ die je meeneemt op je tuinavontuur. In elke koffer zit een pakket tuinpraktijken, bijvoorbeeld de grond permanent bedekken met een laag groencompost, in plaats van te spitten. In de zaal leven heel wat vragen, die vooral praktisch van aard zijn.  Voor meer uitleg, zie powerpoint of surf naar http://blog.natuurlijkemoestuin.be/

Presentaties: pdfPresentatie Frank Anrijs

 

  

Een duurzame grootkeuken. Ook bij jou op het werk?

 Presentaties: Geen 

  

Duurzame voeding, elitair?

Het opzet van deze sessie was om te laten zien hoe er ook met kansengroepen gewerkt wordt rond duurzame landbouw en voeding. Er kwamen drie organisaties aan het woord die dat elk vanuit een heel verschillende invalshoek doen, wat kansen bood om vanuit elkaars verhalen te leren. Vanuit Samenlevingsopbouw Vlaams-Brabant bracht opbouwwerkster Griet Van Dessel het verhaal van de inplanting van volkstuinen in Zellik (Asse, Pajottenland)  binnen een landinrichtingsproject  (http://www.asse.be/product/324/volkstuinen ). Er werden  verschillende partners rond samengebracht, waaronder de lokale overheid, Velt en volkshogeschool Archeduc. In het opzet probeert men drie  doelstellingen met elkaar te verbinden: ecologisch tuinieren, aanleren van de Nederlandse taal  en bevorderen van sociale cohesie. Hoewel er succesverhalen zijn, is die verbinding niet altijd eenvoudig. Zo hebben groepen van diverse afkomst verschillende verwachtingen rond de mogelijkheden om te kunnen tuinieren. Hoe een collectief project verbinden met de vraag naar een eigen lapje? Anderzijds werkt men ook aan een ‘samentuinhuis’, waarbij je merkt hoe transitie ook een nieuwe woordenschat meebrengt. De Wroeter in Kortessem bestaat uit een arbeidscentrum (sociale economie) en een dagcentrum (arbeidszorg voor mensen met een beperking)  (http://www.dewroeter.be/ ). Enerzijds is er een boerderij voor bio-groenten en fruit met een boerderijwinkel, en anderzijds wordt er aan voedselverwerking gedaan (bakkerij, catering, fruitverwerking). Jan Raymaekers, coördinator van het dagcentrum,  liet eerst een filmpje van de werkzaamheden zien en formuleerde ook drie strategieën die daarbij de link leggen met duurzame voeding:  (1) verkorten van de keten via het inschakelen van alternatieve distributievormen; (2) kansengroep wordt betrokken bij alle stadia van de voedselketen; (3) positieve discriminatie o.a. via het verstrekken van een gratis duurzame maaltijd. Leren Ondernemen uit Leuven is een Vereniging waar Armen het Woord Nemen (http://www.lerenondernemenvzw.org/ ) en vertrekt fundamenteel vanuit een basiswerking. Coördinatrice Saskia De Bruyn vertelde hoe men van daaruit allerlei activiteiten probeert te ontwikkelen en ook te integreren: sociaal restaurant, sociale kruidenier, tuinieren, educatie,... en dat zowel met kinderen als volwassenen. Ook zij formuleerde drie strategieën: (1) uitnodigen de natuur in de eigen omgeving te verkennen, hoe beperkt die ook mag zijn; (2) toegankelijkheid tot duurzame en gezonde voeding; (3) transitiebeweging maken met mensen in de omgeving, o.a. via tuinen die verspreid liggen in de stad. Na elke voorstelling kwamen er geïnteresseerde vragen uit het publiek. Vervolgens gingen de drie inleiders met elkaar in gesprek,  om te beginnen over wat men van de anderen geleerd had, en vervolgens over de vragen die daarbij rijzen. En zoals zo vaak was de beschikbare tijd dan veel te kort. Een smaakmaker om verder op door te gaan.

Verslag: Jef Peeters

Presentaties: pdfDuurzame voeding, elitair-Samenlevingsopbouw.pdf pdfDuurzame voeding, elitair-Leren Ondernemen.pdf

 

  

Voedselverspilling, klimaat en grondstoffenschaarste

 Presentaties: Geen 

  

De Universiteit Gent in transitie

 Wetenschap en onderwijs krijgen traditioneel een belangrijke rol toebedeeld in de transitie naar duurzaamheid. Dat vraagt onvermijdelijk dat universiteiten nadenken over hun rol in de samenleving, de wetenschap die ze bedrijven en het onderwijs dat ze aanbieden. In deze sessie werd ingegaan op de ervaringen van de UGent en hoe daar sinds 2012 aan duurzaamheid en transitie gewerkt wordt: hoe kwam dat op gang? Welke resultaten zijn er? Welke problemen doken er op en zijn daar oplossingen voor gevonden? In de inleiding schetste Riet Van de Velde, milieucoördinator van de UGent, hoe er sinds 2012 aan de UGent een denktank Transitie UGent functioneert waarin onderzoekers, studenten, beleidsmensen en administratief en technisch personeel samen visies uitwerken en acties opzetten om de universiteit te verduurzamen. Zowel de kerntaken van de universiteit (onderwijs, onderzoek) als de bedrijfsvoering (energie, voeding, mobiliteit, aankoopbeleid…) worden daarbij onder de loupe genomen. Ze gaf ook een kort overzicht van enkele belangrijke resultaten (zie de presentatie – meer informatie over het duurzaamheidsbeleid van de UGent op http://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/duurzaamheidsbeleid).
Daarna volgde een gesprek waarbij vanuit vier standpunten dieper werd ingegaan op moeilijkheden en oplossingen bij dit soort bottom-up processen: vanuit de studenten (Laurien Spruyt), het bestuur (Mil Kooyman), de administratief-technische diensten (Riet Van de Velde) en onderwijs en onderzoek (Thomas Block). Punten die aan bod kwamen, waren o.a. het belang van actieve, geëngageerde studenten; de kansen wanneer bottom-up processen en strategische top-down processen elkaar beginnen versterken; het belang van goede communicatie en een focus op wie in beweging wil komen; de noodzaak om op meerdere strategieën en niveaus in te zetten. In het algemeen bleek het makkelijker om in de bedrijfsvoering vooruitgang te boeken. Bij onderwijs en onderzoek zit de inwerking van duurzaamheid nog in een beginstadium. Ter afronding van de sessie nodigde Claire Van de Velde (kabinet vice-rector) de deelnemers uit om rond twee vragen te brainstormen: Welke kennis en competenties verwacht u van afgestudeerden aan een universiteit, opdat zij een rol kunnen spelen in verduurzaming van de samenleving? Welke rol moet de universiteit opnemen in de transitie naar een duurzamere samenleving?

Presentaties: pdfDe universiteit Gent in transitie pdf

 

  

Naar voedsel(verpakkingen) zonder hormoonverstoorders

Binnen het thema 'transitie en de agro-ecologische landbouw als toekomstbeeld' heeft de Gezinsbond een workshop georganiseerd over 'transitie naar voedsel(verpakkingen) zonder hormoonverstoorders'. Deze workshop vond plaats in het kader van het LIFE+ project 'CHILDPROTECT protecting children from hormone disrupting chemicals'  dat beleidsmakers, bedrijven, en consumenten bewust wil maken van de problematiek van hormoonverstorende stoffen voor kinderen in onze leefomgeving.

In het debat met de zaal bleek ten eerste dat er behoefte bestaat aan betrouwbare informatie over welke producten hormoonverstoorders bevatten. De experts, Dr. Vera Nelen (woordvoerster Steunpunt Milieu en Gezondheid) en Isabelle Sioen (Dienst Maatschappelijke Gezondheid UGent)  adviseerden om vooral te variëren bij de aankoop van producten want door te variëren is het mogelijk om het risico aan blootstelling te spreiden. Als het over verzorgingsproducten gaat bestaat er voor sommige producten al een etikettering die bijvoorbeeld aangeeft dat het product geen parabenen (conserveringsmiddelen) en parfum bevat. Naast het sensibiliseren was de meerderheid van de deelnemers het eens dat op termijn hormoonverstoorders in producten verboden zouden moeten worden. Tegelijkertijd werd vastgesteld dat consumenten wel allerlei producten willen gebruiken en er dus naar alternatieve stoffen gezocht moet worden in samenwerking met producenten. Om hen hiertoe te bewegen kunnen consumenten belangrijke druk uitoefenen. Deze  hormoonvrije producten zouden positief gelabeld kunnen worden.

Naast de consumenten en de producten hebben ook politici een belangrijke rol te spelen. Het beleid is volgens de deelnemers te weinig gesensibiliseerd voor het probleem. Op Vlaams beleidsniveau is er meer aandacht nodig voor de preventieve gezondheidszorg. Door de bevoegdheidsverdeling die België kent is het dan weer het federale niveau dat beslist over het productbeleid. Op Europees niveau beweegt er ook het een en het ander. De Europese Commissie zo juist een publieke raadpleging uitgeschreven over de criteria van hormoon verstorende stoffen.  Tot nu toe zijn deze criteria niet eenduidig en de Europese Commissie wil dat deze voor alle Europese wetgeving opgesteld worden.

Presentaties: pdfHormoonverstoorders Gezinsbond.pdf

 

 

Het ABC van crowdfunding

Crowdfunding komt de laatste jaren herhaaldelijk aan bod in de pers. Het wordt voorgesteld als een nieuwe manier van inzamelen van geld voor het financieren van projecten. De vraag is of het wel zo nieuw is. Ook in het verleden zamelden buurtcomité’s, oudercomité’s, verenigingen en NGO’s geld in om een concreet project te kunnen realiseren. Wat wel nieuw is, is  dat dit vandaag via sociale media en internetplatformen sneller en grootschaliger kan gebeuren. Letterlijk betekent het dus het inzamelen van financiële middelen via een menigte : vele mensen dragen een relatief klein bedrag bij, zodat een aanzienlijke som kan worden ingezameld zonder dat de funders een groot risico dragen. In België zijn diverse crowdfundingplatformen ontstaan. De directeur van Crofun, Luc Colebunders, heeft toegelicht waar die diverse platformen voor staan, hoe je projecten kan lanceren en hoe je op een succesvolle manier geld kan inzamelen. Ook crowdfunding zelf is een verzamelnaam, omdat er diverse formules bestaan. Zo kan men via crowdfunding geld ophalen in de vorm van risicokapitaal, als lening of als gift, al dan niet in ruil voor een voordeel in natura. In België is crowdfunding wettelijk geregeld. Projecten die via crowdfunding worden gefinancierd kunnen tot max. 300.000 euro ophalen zonder prospectusplicht. Daartegenover staat dat de beleggers beschermd worden : zij mogen per persoon en per project niet meer dan 1000 euro investeren zonder prospectusplicht. Vanuit de sector wordt nu ook een erkenning gevraagd aan de overheid, zodat de bestaande crowdfundingplatformen een kwaliteitslabel kunnen krijgen van de overheid.

Via deze sessie wilden we crowdfunding ruimer bekend maken bij middenveldorganisaties, zodat ook zij hun weg vinden naar crowdfundingplatformen. Gezien de ruime belangstelling voor de sessie en de vele vragen achteraf, zijn we zeker geslaagd in dat opzet.

 Presentaties: pdfCrowdfunding.pdf

    

Complementaire munten

Een complementaire munt is zoveel meer dan een munt. Zowel de 3 sprekers als het publiek waren het roerend eens met die stelling. In hun presentaties gaven de 3 sprekers inzicht in hun omschrijving van die 'meer': Troeven uit Turnhout, Torekes uit Gent en Buurtpensioen uit Nederoverheembeek. Die verschillende invullingen gaven meteen een goed beeld van de diversiteit en de kracht van complementaire munten. Tegelijk kon de rode draad in alle verhalen je moeilijk ontgaan. 'Gemeenschapsvorming' zit in het DNA van deze praktijken: het mogelijk maken van ontmoeting, het leveren van diensten in een vrijwilligersverband, het ontzorgen van buren, zorg dragen voor de buurt, het opknappen van kleine klusjes, ... . Opvallen ook hoe alle praktijken continu zoekend zijn naar nieuwe opportuniteiten, naar verbetering en tegelijk sterk waken over hun uitgangspunten en hun visie. Die sterke bedding maakte dat ook de bemerkingen over de kosten voor het onderhouden en begeleiden van een dergelijk systeem, zonder aarzelen een passend antwoord kregen. Die kost staat op geen enkele manier in verhouding tot de dynamiek in de wijk, de uren vrijwilligerswerk en de geleverde diensten die hiermee tot stand komen.

Return on investment heet dat!

 Presentaties: pdfPresentatie Buurtpensioen.pdf

 

 

Fondsen als hefboom?

Geen geld voor ecologische innovatie? Mijn gedacht.  Er is geld genoeg.  Zeker in dit land met zijn enorm vermogen en zijn groot aandeel van het inkomen dat wordt opgepot.  En hoe onzekerder de Vlaming/Belg, hoe meer hij aan het sparen gaat.  Met bovenop al dat geld dat in organisaties zit, tijdelijk of redelijk stabiel, en dat ook naar een redelijk rendement zoekt, wat meer dan het eenvoudige spaarboekje. En rendement, dat wil voor meer en meer mensen en organisaties ook zeggen een quadruple rendement.  Een rendement dat niet enkel goed is voor de eigen portemonnee, maar dat bovenop ook nog eens goed is voor de triple M van mens, milieu en maatschappij.  En dat zo meehelpt aan die duurzame transitie waar we met het transitienetwerk middenveld zo naar streven.  Daarvoor heb je expertise nodig. Jan Vandennieuwenhuizen, van i-propeller en voorzitter van de Sociale Innovatiefabriek, kwam daar uitleg bij geven.  Daarvoor heb je duurzame banken nodig.  Dan mocht Triodos niet ontbreken, met Lieve Schreurs, tegelijk medetrekker van het transitienetwerk, als spreker.  En daarvoor moet je ook naar de sociale partners kijken, met vakbonden die allerlei sectorale fondsen mee beheren, van gewone Fondsen voor Bestaanszekerheid tot pensioenfondsen. Eric Govers van het Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten gaf ons inzage in hun beleggingspolitiek en hoe ze die zijn gaan verduurzamen. Bijzonder boeiend.  Maar voor wie tuk was op een heröïsche ideeënstrijd, wellicht weinig spannend. Omdat er bijzonder veel overeenstemming was over de marsrichting.  Great minds think alike.

Presentaties: pdfFondsen_als_hefboom_SFU.pdf

 

  

Rondleiding Green bastards

 Presentaties: Geen

  

Duurzaam winkelen en labels

 Presentaties: Geen

 

Bezoek aan stadslandbouw in Gent

Een 20-tal mensen bezochten het Spilvarken nabij de bijloke in Gent. Het Spilvarken is een initiatief van een aantal enkelingen (die vlak na het bezoek gingen bekijken om een vzw op te starten) die landbouw dichterbij en liefst in de stad wilden brengen. De initiatiefnemers, samen met een pak hulpboeren onderhouden en voederen de varkens; eerst met etensresten maar door de strengere regelgeving mag dit niet meer.  Dit zorgt ervoor dat het project wat van zijn oorspronkelijke bedoeling verliest, natuurlijk. We zagen de varkens dan ook op de laatste dag die ze daar doorbrengen. Voor hen stond een verhuis gepland naar een coöperatieve boerderij elders in het Gentse. De deelnemers werden uitgenodigd om de varkens eens vast te pakken maar daar bestond weinig enthousiasme voor. Veel meer informatie hier: http://www.hetspilvarken.be/

 Presentaties: Geen

  

Boekvoorstelling H. Welzer

Meer info via http://www.oikos.be/item/657-zelf-denken-en-handelen

 

 

 

 

 

 

 

 

winkelen