Binnenkort verkoopt u mogelijks iets aan State Grid Corporation of China, een reusachtig Chinees staatsbedrijf. Ik twijfel er niet aan dat deze mededeling u totaal verrast en dat u denkt dat we dwalen. Toch klopt het, tenminste als u woont in een van de 229 Vlaamse gemeenten waar Eandis Assets eigenaar is (wordt) van het distributienet dat de stroom en het gas verdeelt die u en ik verbruiken. 

De deal houdt in dat veertien procent van het bedrijf wordt verkocht aan State Grid Corporation of China, het grootste elektriciteitsbedrijf ter wereld en tout court een van de grootste bedrijven ter wereld. 

Waarom biedt de Vlaamse overheid haar eigen burgers niet de kans om te investeren in deze belangrijke infrastructuur? Op die manier veranker je het net in Vlaanderen. 

Tenslotte stelt zich de vraag of we een reusachtig Chinees staatsbedrijf zeggenschap moeten geven over dingen die belangrijk zijn voor ons allen? Moeten Chinezen mee bepalen hoeveel wij betalen voor onze stroom?

We vragen tevens om te onderzoeken of er geen manieren bestaan om de eigen burgers te betrekken, bijvoorbeeld door middel van een coöperatie. Is het niet beter dat de burgers mee een stem verwerven in beslissingen over ons net? Over de prijzen die Eandis de burgers zal aanrekenen en over de aanpassing van het net aan hernieuwbare energie?

Is dat niet het soort samenwerking dat de burger en de politiek, over de kloof heen, dichter tot elkaar kan brengen en dat de kern zal uitmaken van politiek 2.0? Om al die redenen roepen we de gemeenteraadsleden op het Eandisvoorstel op 3 oktober niet goed te keuren en na te denken over een andere aanpak.

Het volledige opiniestuk van Dirk Van de Poel (Voorzitter Transitienetwerk Middenveld),  John Vandaele (Journalist, MO*) en Jonathan Holslag (Professor internationale politiek, VUB) vind je hier. Een overzicht van enkele interessante links over het onderwerp vind je hier.

Hieronder vindt u de ondertekenaars van de opinie, die niet de positie vat van alle organisaties (zoals Bond Beter Leefmilieu) actief in het Transitie Netwerk Middenveld.