Om onze samenleving klimaatneutraal te krijgen zijn er radicale veranderingen nodig in de industrie, in het bijzonder in energie-intensieve sectoren als de chemische-, cement- en staalindustrie. Welk beleid is er nodig voor deze transitie? En hoe verzoenen we dit beleid met de belangen van werknemers?

Welk beleid is er nodig voor deze transitie? En hoe verzoenen we dit beleid met de belangen van werknemers?
Gastsprekers zijn Tomas Wyns (IES/VUB) en Bart De Wit (ACV Metea)
 
Graag inschrijven via deze link. Wie zich inschrijft ontvangt later nog een deelnemerslink.
Alle info en programma in deze uitnodiging
——————
Tomas Wyns is onderzoeker aan het Institute for European Studies van de Vrije Universiteit Brussel. Hoofdthema in zijn onderzoek is de transitie van de energie-intensieve industrie als onderdeel van een klimaatneutrale samenleving. Dit omvat zowel de analyse van nieuwe technologieën alsook het beleid om deze transitie te verwezenlijken.

Bart De Wit werkt vandaag als economist voor de industriële centrale ACV-CSC Metea welke de metaal, textiel en aanverwante sectoren binnen het ACV vertegenwoordigd. Bart is voornamelijk bezig met industrieel beleid vanuit de focus en een streven om een duurzame en kwalitatieve toekomst te (blijven) garanderen voor de industriewerknemers in een veranderende wereld, een onder druk staande en zich transformerende industrie.