"TO LEAVE NO ONE BEHIND"
 
De conclusie van het rapport 'Duurzaamheid en armoede' van het Steunpunt tot bestrijding van armoede laat geen ruimte voor twijfel. In tegenstelling tot wat sommigen denken, zijn mensen in armoede wel degelijk bezig met het debat over de toekomst. Het tweejaarlijkse Verslag 2018-2019 is duidelijk: de strijd tegen armoede heeft eenzelfde urgent karakter als het milieuvraagstuk en veronderstelt structurele maatregelen. Klimaatbeleid en armoedebeleid gaan wel degelijk samen.
Op deze online sessie geeft Thibault Morel, medewerker bij het Steunpunt tot bestrijding van armoede, toelichting bij het rapport.
Daarna geeftt Benjamin Clarysse, beleidsmedewerker energie bij Bond Beter Leefmilieu, een reactie op het rapport vanuit de milieubeweging.
Wie zich inschrijft ontvangt enkele dagen op voorhand een link waarmee de online sessie kan worden bijgewoond.
 

Meer info en programma in deze uitnodiging

Deze activiteit wordt georganiseerd in samenwerking met Arbeid & Milieu,  Bond Beter Leefmilieu, in het kader van het Climate Inclusion Project.