"De markt zal het klimaat niet redden"

In dit webinar, georganiseerd door Arbeid & Milieu vzw in samenwerking met TNM, gaan 3 panelleden dieper in op het vormgeven van een rechtvaardige transitie in de energiesector.

Er vallen door de private sector nog gigantische winsten te rapen met fossiele brandstoffen. Om tot een duurzame energietransitie te komen kunnen we dus niet wachten tot de ‘magie van de markt’ zijn werk doet. Daarom moeten burgers en overheden een voortrekkersrol opnemen in de omslag naar hernieuwbare energie.

Programma

  • 10u: Inleiding (Vanya Verschoore, A&M)
  • 10u10: Naar een sociaal-ecologisch pact (Sacha Dierckx, denktank Minerva)
  • 10u30: Energiedemocratie: alternatieven voor een duurzame toekomst  (Dries Goedertier, ACOD)
  • 10u50: Wat leerde het project 'Buurzame Stroom'? (Jeroen Baets, Energent)
  • 11u10: Interactie met deelnemers

Inschrijven via deze link
Wie zich inschrijft ontvangt later een link om deel te nemen. 

Meer info in de uitnodiging