Jef Peeters, lid van de stuurgroep van TNM, schreef een nieuw boek dat een kader aanreikt om vanuit sociale organisaties aan de slag te gaan met een transitie naar rechtvaardige duurzaamheid. Dat wordt aangevuld met bijdragen van een hele reeks coauteurs over concrete praktijken. 

De flaptekst geeft de inzet goed weer:

De economische crisis lijkt wat geluwd. Maar wellicht is die huidige luwte stilte voor de storm. Die nieuwe storm kondigt zich wereldwijd aan, de gevolgen zullen ecologisch, sociaal en economisch zijn en de grootste slachtoffers worden opnieuw zij die onderaan de ladder staan. Omdat de politiek het nog altijd laat afweten zullen burgers en sociale bewegingen het tij moeten keren. Of en hoe het sociaal werk daarbij kan inhaken op een beweging voor een grondige verandering van de samenleving in de richting van rechtvaardige duurzaamheid, is het thema van dit boek. Welke sociale praktijken getuigen van een nieuw denken over mens, samenleving en wereld? En hoe wijzen nieuwe burgerinitiatieven, zoals repair-cafés, geefwinkels, gemeenschapsmunten en commons in het bijzonder, de weg naar een economie voor het gemeenschappelijk welzijn van allen? Daarbij is er veerkracht nodig om te kunnen veranderen, maar is het burgerschap wat ons drijft en richting geeft.

Met bijdragen van Jef Peeters en Filip Abts, Nathalie Albert, Hilde Bloemen, Astrid Coates, Elke De Beukelaer, Saskia De Bruyn, Luc De Droogh, Frie De Greef, Jolijn De Haene, Birgit Goris, Tine Hens, Sylvia Hubar, Jo Lefevere, Liene Michiels, Elke Plovie, Jan Raymaekers, Jan Reynaerts, Anne Snick, Philippe Vandenbroeck, Jos Vandikkelen, Wim Van Opstal, Katrien Van Poeck, Patrick Vleeschouwer, Hugo Wanner, Danny Wildemeersch
Voorwoord:  Paul Verhaeghe; nawoord: Alma De Walsche

Je kan hier de inleiding lezen.

En hier vind je de inhoudstafel.

Voor meer info, o.a. over boekvoorstellingen in verschillende steden, zie: http://sowit.khleuven.be/Projecten/Veerkracht-en-burgerschap