De energiefactuur ontleed. Betalen we voor een duurzaam en rechtvaardig energiebeleid?

De prijs voor elektriciteit op de beurzen staat lager dan ooit. Toch gaat de factuur voor de huishoudens en KMOs stevig omhoog.

Belastingen worden verhoogd, de 100 kWh gratis stroom wordt afgeschaft en de kosten voor hernieuwbare energie worden hoofdzakelijk op de gezinnen afgewenteld. Ondertussen zijn onze centrales verouderd, onveilig en helemaal niet milieuvriendelijk. Er zullen dus aanzienlijke investeringen moeten gebeuren om onze broeikasgasuitstoot omlaag te krijgen en de bevoorradingszekerheid te garanderen. Wie gaat dat betalen? Hoe gaan we dat betalen? Wat is de impact op de -nu al hoge- energiearmoede in ons land? Het Transitienetwerk Middenveld wil een antwoord op deze vragen. 
Op vrijdag 30 oktober presenteren we onze voorstellen voor een ecologisch duurzaam en sociaal rechtvaardig energiebeleid en gaan we in debat met drie specialisten:

  • Tinne Van der Straeten, advocaat-partner bij Blixt, specialist in het klimaat- en energierecht.
  • Johan Albrecht, professor aan de Universiteit Gent en KULeuven, senior fellow bij het Itinera Instituut.
  • Bart Delbeke, onderzoeker Universiteit Antwerpen, Project Energie-armoede in België.

We zorgen ervoor dat ook het publiek de kans krijgt om deel te nemen aan het debat. Aansluitend op het debat wordt een lunch aangeboden. 

Inschrijven

Deelname is gratis, inschrijven verplicht via deze link.


Het debat wordt georganiseerd door het Transitienetwerk Middenveld i.s.m. Arbeid & Milieu.