Het Transitienetwerk Middenveld (TNM) start met een nieuwe werkgroep rond Duurzaam materialenbeheer. 
 
TNM werkt aan een visie op de maatschappij van morgen. Via de samenwerking van organisaties uit het brede middenveld wordt die toekomstvisie verder uitgewerkt. Om de transitie te versnellen, hebben we tevens concrete actie nodig. Deze thematische werkgroep brengt daarom organisaties samen met interesse en/of initiatieven op vlak van materialenbeheer. 
Er zal worden gewerkt op inhoudelijke aspecten (circulaire economie, grondstoffenschaarste, levensduur producten, ...) alsook op concrete actie naar de achterban en/of het brede publiek.
 
Voorstel focus werkjaar 2015
  • Kennisopbouw: Duurzaam materialenbeheer
Er wordt veel gesproken over de circulaire- of kringloopeconomie, grondstoffen schaarste, nieuwe businessmodellen, … Via infomomenten (tijdens de werkgroepbijeenkomsten) bekijken we verschillende aspecten van het thema ‘duurzaam materialenbeheer’
 
  • Charter: ‘Lang zullen ze leven. Waarom producten langer moeten meegaan’
Ontwerp van een gemeenschappelijk 'charter' + visualisatie rond levensduur(verlenging) van producten. Probleem schetsen en oplossingen aanreiken (producenten en consumentenzijde). We willen dit gebruiken voor de communicatie naar onze achterban en naar het brede publiek en pers. Tegelijk biedt het een kader waarbinnen initiatieven/activiteiten kunnen plaatsvinden.
 
  • Traject: Burgers over de ‘circulaire economie’.
We organiseren een traject waarbij burgers aan de slag gaan met nieuwe/vernieuwende businessmodellen of detecteren de noden. TNM nodigt de achterban uit om te participeren, en ism Plan C worden businesscases/bedrijven geselecteerd.
 
 
Praktisch
  • De werkgroep zal +- maandelijks bijeenkomen. 
  • De locatie wordt in overleg beslist (meestal bij een van de leden van de groep).
  • Voorzitter van dienst is Rob Buurman, beleidsmedewerker circulaire economie bij BBL.
 
De eerste bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 21 april om 9u30 bij Bond Beter Leefmilieu, Tweekerkenstraat 47 te Brussel. Op de agenda staat:
  • Een eerste kennismaking (met elkaar en het netwerk) en het bespreken van de startnota. 
  • Presentatie van Rob Buurman van BBL rond circulaire economie, en Veerle Labeeuw van OVAM over het Vlaams Materialenprogramma.

Interesse? Geef een seintje via  

 

(foto: http://www.fbperipherals.com)