Eind april 2014 werd de coöperatie van het biogrondfonds 'De Landgenoten' opgericht door een netwerk van middenveldorganisaties. We stellen het graag even aan jou voor.

De Landgenoten laat boeren en consumenten samenwerken aan een betere toegang tot landbouwgrond voor boeren. De toegang tot grond is, door zijn hoge prijs, één van de grootste drempels voor (startende) landbouwers. Door privémiddelen samen te brengen - via aandelen, schenkingen en legaten -, kan grond worden aangekocht en vele generaties lang worden beheerd als biologische landbouwgrond. Zekerheid over de toegang tot grond creëert kansen voor boeren om een duurzaam en agro-ecologisch bedrijf op te starten, uit te bouwen en door te geven aan een opvolger. Zo dreigt ook de opgebouwde bodemvruchtbaarheid, het levenswerk van de bioboer, niet verloren te gaan. En zo krijgt de boerderij opnieuw de ruimte om te groeien in een boeiend sociaal netwerk.

De oprichting van het fonds en de realisatie van een pilootproject werd mogelijk dankzij de steun, het advies of de financiële middelen van de Vlaamse overheid (Departement Werk en Sociale Economie & Departement Landbouw en Visserij), de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), het Triodos Fonds, de Koning Boudewijnstichting (Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer) en het Centrum Duurzame Ontwikkeling van UGent.

Momenteel bestaat het biogrondfonds De Landgenoten enkel uit een coöperatie. De gelijknamige stichting wordt binnenkort opgericht.

Neem zeker ens een kijkje op hun prachtige website: http://www.delandgenoten.be/