VITO ontwikkelde in opdracht van het Kenniscentrum Vlaamse Steden een referentiekader stedelijke transitie-initiatieven. Het kader is bedoeld als vertrekpunt voor inspiratie en leertrajecten in duurzame stadsprojecten, als pragmatisch vertrekpunt om al doende te leren over het toepassen van transitiedenken in stedelijke projecten.

Het document bevat een niet uitputtende lijst van aandachtspunten of leerrichtingen voor transitieprojecten in steden. Daarnaast werden binnen de 13 centrumsteden en VGC projecten en initiatieven opgelijst die vanuit transitieoogpunt beloftevol zijn. Sommige zijn al behoorlijk volgroeid, sommige dragen een sterk potentieel in zich om tot sterke transitiedynamieken uit te groeien en systemen te doen kantelen op lokaal of zelfs bovenlokaal niveau. Je vindt hier het eindrapport. Wie aan de slag wil met het kader vind hier de wordversie.