ACV organiseerde op 18 februari een studiedag over de toekomst van de industrie. Naast de klassieke thema’s over innovatie en competitiviteit had men ook aandacht voor duurzaamheid.

De industrie kampt met een verkeerde beeldvorming en imago. Vraag aan een kind om een fabriek te tekenen en wat krijg je? Juist, ja. Een gebouw met een schoorsteen ernaast, waaruit dikke slierten zwarte rook te voorschijn komen. Maar was enkel maar de beeldvorming een probleem… De werkgelegenheid in de industrie daalde van 29,6% in 1990 naar 16,9% in 2012. En de crisis versnelde deze evolutie. Tussen 2008 en 2013 gingen nog eens 47.750 industriejobs verloren. De teloorgang van de Vlaamse industrie is dus zonder meer dramatisch te noemen.

"Als we het tij willen keren, zullen we ons industrieel model fundamenteel moeten herdenken. Het debat over de toekomst van de industrie mogen en willen we niet alleen overlaten aan de captains of industry. Daarom lanceren we het ACV-groenschrift , met tal van concrete aanbevelingen waarmee de (volgende) Vlaamse Regering aan de slag kan om een nieuw industriebeleid te voeren. Het groenschrift is het resultaat van een lerend netwerk met de vijf ACV-industriecentrales.

Verontwaardiging over en solidariteit met de vele menselijke drama’s bij de bruuske sluitingen van grote industriële ondernemingen en industriële kmo’s was onze drijfveer om dit lerend netwerk, gevoed door inspiratiemomenten met externe deskundigen, op te starten. De term ‘schrift’ is doelbewust gekozen, het zijn ‘eerste ideeën’ waarmee we willen inspireren en uitnodigen tot dialoog en debat."

De voorstellen werden gebundeld in een “ACV-groenschrift industrie”. Dit kan je vinden op onderstaande website.

http://www.acv-online.be/Sociaal_overleg/Thema_s/toekomst_industrie/studiedag.asp