Volgens schattingen van het Internationaal agentschap voor hernieuwbare energie (IRENA) werkten er in 2012 wereldwijd 5,7 miljoen mensen in de hernieuwbare energiesector.             

De meeste jobs zijn daarbij te danken aan biobrandstoffen en zonnepanelen. De tewerkstelling in de windindustrie verdubbelde de laatste vijf jaar, terwijl de sector van zonnepanelen maar liefst 13 keer groeide. In Brazilië, China, Europa, Indië en de Verenigde Staten zijn er het meeste jobs in hernieuwbare energie. Hoe dit aantal jobs zal evolueren, hangt af van heel wat factoren. Zo kent de sector van biobrandstoffen bijvoorbeeld sterkte fluctuaties en is het nog onduidelijk hoe deze verder zal evolueren gezien het veranderende ondersteuningsbeleid. Volgens IRENA kan hernieuwbare energie tegen 2030 zorgen voor 16,7 miljoen jobs. Ter vergelijking: de steenkoolindustrie - die momenteel vier keer meer energie produceert dan hernieuwbare energie - is goed voor 7 miljoen jobs wereldwijd.

Het IRENA drukt in haar rapport “Hernieuwbare energie en werkgelegenheid” op het belang van een opvolging van de werkgelegenheid in hernieuwbare energie. Een goede monitoring is immers essentieel om gerichte beleidskeuzes te maken. Zo is niet alleen onderzoek en ontwikkeling belangrijk, maar een gericht industrieel beleid dat rekening houdt met de sterktes en zwaktes van een land kan lokale jobcreatie maximaliseren. Bovendien is een stabiel en voorspelbaar beleid cruciaal voor een verzekerde werkgelegenheid in de sector. Tot slot drukt het agentschap op het belang van onderwijs en vorming, dit zijn sleutelfactoren om de hernieuwbare energiesector te laten groeien. 

pdfREJobs.pdf

Bron: http://www.bondbeterleefmilieu.be/page.php/30/767/15016