Hier vind je standpunten van de leden van het TransitieNetwerk Middenveld in functie van de komende verkiezingen op 25 mei 2014.

 

ACW: SOCIAAL BELEID RENDEERT

14 prioriteiten voor de verkiezingen van 2014.

ACW memorandum

Onze samenleving nadert een belangrijk kruispunt. Komende uit een economische en financiële crisis
met zware saneringen van de overheidsbegrotingen, zullen ook de komende regeerperiode belangrijke
beslissingen moeten genomen worden. Die zullen niet alleen gaan over de vraag of er een nieuwe ronde
staatshervorming moet komen, maar vooral over de vraag welk soort sociaal-economisch beleid we willen,
welk fiscaal systeem we nastreven, welke verzorgingsstaat we wensen en hoe we de klimaatuitdaging gaan
aanpakken. De inzet is in welke samenleving we willen leven.

Lees het Memorandum 2014 hier: pdfACW MEMORANDUM 2014

 

 

BBL: NAAR EEN GROENER EN WELVAREND VLAANDEREN

Voorstellen van de Vlaamse milieubeweging voor de regeerperiode 2014-2019

BBL memorandum

Klimaatverandering bestrijden en tegelijk de crisis van ons afschudden is geen evidente
opdracht. Ze overstijgt de gekende recepten. Ze vraagt grondige hervormingen en grootschalige
investeringen in duurzame oplossingen. We kunnen dit niet voor ons uit schuiven. Hervormingen,
verschuivingen van middelen en duuzame investeringen moeten een eind maken
aan de huidige trend waarin het verder gebruik van fossiele bronnen ons zowel ecologische
als economisch vastzet. Delen van onze economie en ons energiebeleid die vandaag nog als
onontkoombaar worden beschouwd, zullen in de nabije toekomst voorbijgestreefd blijken. We
mogen de trein niet missen.

Lees de Memoranda 2014 hier: pdfBBL_Memorandumfed_def.pdf pdfBBL_Vlaams_memorandum_2014_finaal.pdf

 

 

ACV: SOLIDARITEIT, DAAR WORD JE BETER VAN

Mag het opnieuw ietsje meer zijn voor de werknemers en de gerechtigden op sociale uitkeringen?

memorandum ACV

Mini blijkt opnieuw in bij de werkgevers, in de verkiezingsprogramma’s van diverse partijen, bij een deel van de opiniemakers… Mini-jobs. Mini-koopkracht. Mini-bescherming. Mini-sociale zekerheid. Mini-overheidsdiensten. Mini-non-profit. Mini-overleg. Mini-middenveld. Mini-zorg voor milieu. Mini-België ook. Mini-solidariteit kortom. Maxi alleen nog voor de grote vermogens en de hoogste inkomens. Maxi alleen nog voor de winsten van bedrijven en de flexibiliteit op werkgeversmaat. Maxi alleen nog voor de toplonen en de gouden handdrukken. Maxi alleen nog maar voor de commercie. Maxi-hebzucht kortom.

Mag het opnieuw ietsje meer zijn voor de werknemers en de gerechtigden op sociale uitkeringen? Het zijn niet zij die ons in een financiële crisis zonder weerga hebben gestort. Maar het zijn wel zij die al jarenlang de crisis moeten uitzweten. Met verlies van jobs en zware loonmatiging. Met meer werkloosheid en minder werkzekerheid. Met toenemende afbouw van sociale rechten en afnemende collectieve voorzieningen. Met bovenop een staatshervorming die de solidariteit via de sociale zekerheid in gevaar kan brengen. Het ACV gaat voor een duurzame en koolstofarme economie met kwaliteitsvolle, betaalbare en toegankelijke publieke, collectieve en non-profit diensten. Het ACV is resoluut sociaal en gaat voor een rechtvaardige herverdeling van de welvaart.

De balans is zoek vandaag. De solidariteit moet hersteld. Dat stelt het ACV in zijn Vlaams en Brusselsmemorandum en het memorandum voor de federale en Europese verkiezingen.

Lees de Memoranda 2014 hier: pdfACV_Vlaams_memorandum_2014.pdf 

pdfACV_Federaal_en_Europees_memorandum_2014.pdf    pdfACV_Brussels_memorandum_2014.pdf