Het traject DESIGN MET WORTELS onderzoekt hoe traditionele ambachten nieuw leven ingeblazen kunnen worden, hoe technieken en kennis doorgegeven kunnen worden en jonge ontwerpers hiermee experimenteren, hoe nieuwe doelgroepen en publieken aangesproken kunnen worden (via educatie, duurzaam toerisme…), hoe nieuwe allianties en samenwerkingsvormen met andere sectoren kunnen uitgebouwd worden.

In een eerste spoor worden proeftrajecten opgezet op het snijpunt van actualisering van ambachtelijke praktijken, creatieve economie, erfgoedtoerisme en stadsontwikkeling. In 2009 startte Tapis Plein met Quartier Bricolé, een proeftuin om een verkommerde Brugse straat nieuwe impulsen te geven. Het werd een experimenteer- en leerplek waar design en ambacht mekaar vonden en versterkten. ‘Handmade in Brugge’ tracht deze nieuwe erfgoedbenadering in te bedden in het stedelijk beleid, met lokale economie, toerisme en onderwijs op kop.Het project verbindt de verhalen van makers gisteren, vandaag en morgen: innovatie geworteld in traditie, creatie bouwend op kennis en kunde. Centraal staat de verfijning en het handwerk, als belangrijk onderdeel van het creatieproces. Een vernieuwd communicatiebeleid moet het traditionele stadslabel ‘erfgoedstad’ vervangen door een hedendaagser imago van vakmansstad waarin ambacht en innovatie vervloeien.