Het museum wil een levendige verbinding maken tussen de stad vroeger en nu, tussen heden en verleden. Het stedelijk verleden een nieuwe plaats geven in het actueel stadsleven. De Mechelse bewoners, rfgoedzorgers, beleidsmakers en opinieleiders bepalen mee de invulling van het nieuwe museum.

Een vijftigtal Mechelaars uit socio-culturele verenigingen kwamen in de lente samen om te brainstormen over een nieuw stadsmuseum. De MaMuze-denkdag, die werd georganiseerd door de Erfgoedcel en de Stedelijke Musea en de, resulteerde in een hele reeks ideeën. Met de resultaten uit de brainstormsessie en de focusgroepen wordt volgend jaar een compilatietentoonstelling opgezet. Die moet de basis vormen voor het masterplan voor het nieuwe stadsmuseum.