Antwerpen aan ’t Woord vzw is een lerend netwerk van (ervarings)deskundigen op vlak van participatie en lokale democratie. De leden hebben een diverse achtergrond: burgers, bewonersgroepen, middenveldorganisaties, adviesraden, administratie, politiek, kennisinstellingen. Ze hebben allemaal één motto gemeen; 't stad bouwen we allemaal samen.

Antwerpen aan ’t woord startte in 2003 als een initiatief van minister Charles Picqué om ‘de haalbaarheid van en de steun aan de inburgering van participatie en inspraakprocessen in stedelijke gebieden te onderzoeken’. Ondertussen is Antwerpen aan’t woord uitgegroeid tot een volwaardige, zelfstandige vrijwilligersorganisatie met een mooi curriculum aan diverse participatie-experimenten in Antwerpen. De leden - een 2000 vrijwilligers en organisaties uit Antwerpen - experimenteren met participatie door samen diverse participatieprojecten op te zetten, uit te voeren en te evalueren.

Het project ’t Antwerps Manifest wordt afgesloten op 16 november met het Stadsfestival, waar alle inspirerende participatie-initiatieven in Antwerpen in de kijker gezet zullen worden.

Meer info op deze website: http://www.antwerpenaantwoord.be