Een CLT is een vereniging zonder winstoogmerk die gronden aankoopt en beheert om er gebouwen te herstellen of op te trekken. Het principe van de CLT is de scheiding tussen de eigendom van de grond en van het gebouw. De CLT blijft eigenaar van de grond en verkoopt de ruimtes die deel uitmaken van het gebouw. Daardoor wordt het voor gezinnen met een laag inkomen mogelijk om goedkoper een woning aan te kopen. Wordt de woning verkocht, dan ontvangt de eigenaar een deel van de verworven meerwaarde (+- 25%) van het gebouw. De grond kan gebruikt worden als gemeenschappelijke tuin, moestuin, of een met de wijk verbonden gedeelde ruimte.

Op verschillende plaatsen in Brussel is het Platform CLT Brussel, samen met bewoners, spaargroepen en buurtverenigingen de eerste operaties aan het voorbereiden. In totaal gaat het om een zeventigtal woningen en een vijftal ruimtes voor andere functies. Die projecten kunnen er pas komen als er ook middelen beschikbaar worden gesteld. Daarvoor heeft het Platform in november 2013 een aanvraag gericht tot de Brusselse Staatssecretaris Christos Doulkeridis, bevoegd voor huisvesting.

Op 1 en 2 juli kwamen meer dan tweehonderd mensen uit België en andere Europese landen samen om te luisteren naar enkele internationale CLT-specialisten en om samen na te denken hoe dit model hier verder kan uitgebouwd worden.

Interviews met enkele gasten op CLT samenkomst op 1 en 2 juli

Meer info op deze webblog: http://communitylandtrust.wordpress.com