NSZ ING Banner

Artikel door Arbeid & Milieu vzw

Heb je er altijd van gedroomd om je bedrijf te verduurzamen, maar vind je het moeilijk om eraan te beginnen? Wil je als werknemer je schouders zetten onder de overgang naar meer circulaire, ecologische aanpak in je bedrijf?

Dan is De Nieuwe Samenzweerders misschien iets voor jou.

We staan voor complexe uitdagingen: de klimaatverandering dwingt ons om anders om te gaan met de planeet, de ongelijkheid in de wereld groeit en bedrijven maken razendsnelle veranderingen mee, zowel extern als intern. Circulaire economie draait om het sluiten van kringlopen, dematerialiseren en substitueren, om diverse graden van circulariteit te bereiken (rethink, redesign, reuse, repair, recycle, recover,...). Maar net zoals bij maatregelen tegen klimaatverandering gaat het ook om nieuwe verdienmodellen en nieuwe samenwerkingsvormen, zowel tussen bedrijven als met andere actoren. Deze veranderingen vragen dus heel wat meer dan technische veranderingen, waarbij ook de inhoud en de vereiste competenties van jobs zullen wijzigen.

Het is dus een complex gegeven dat gedragsverandering vraagt bij een grote groep actoren. Als deelnemer van De Nieuwe Samenzweerders krijg je 8 maand lang theoretische en praktische ondersteuning om je idee uit te werken vanuit je persoonlijke talenten en waarden, en leer je samen met de andere deelnemers. Doorheen de looptijd van het traject ontwikkel je skills, strategieën en een attitude om een gedragen veranderingsproces van onderuit op te starten.

Wil je meer ontdekken hoe de voorgaande deelnemers het ervaren hebben?

“Bij het aanvatten van het traject verwachtte ik dat we enkel zouden toewerken naar iets concreets. We deden verschillende projecten, we ontwikkelden onder andere samen met een groep studenten een prototype voor geluidsdempende wandplaten met afvalhout. Maar wat volgens mij veel belangrijker is dan dat ene project is dat we nu, een jaar later, vooral een attitude hebben ontwikkeld.”
Ellen De Craemer, Kringloopwinkel

Ontdek meer over het traject van De Kringloopwinkel, VZW Constructief en de andere deelnemers op de website, in de folder of via de video’s van de verschillende projecten.

Interesse? Ontdek alle informatie en schrijf in voor 14 februari op onze website. Of neem voor vragen contact op met

De Nieuwe Samenzweerders ConnAct, dat is voor:

De deelnemende werknemers

  • Training en coaching over duurzaam en circulair ondernemen, verschillende samenwerkingsvormen
  • Leren hoe je talenten en sterktes kan inzetten voor duurzame verandering
  • Het betrekken van verschillende stakeholders, van collega’s tot partners, en hen inspireren om samen of zelf nieuwe ideeën uit te werken
  • De kans om projecten met kleinere milieu-impact en positieve sociale impact uit te werken
  • Actief bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van je bedrijf
  • Tijdens het uitwerken van een actieplan leer je van geëngageerde werknemers van andere bedrijven.

Het bedrijf / de organisatie

  • Extra engagement van gemotiveerde werknemers om bij te dragen aan de duurzame groei van het bedrijf
  • Gratis vorming en coaching van werknemers
  • Interne capaciteit van werknemers maximaal activeren om ideeën van de werkvloer om te zetten in waarde voor de organisatie
  • Maak je deel uit van het netwerk De Nieuwe Samenzweerders, en wordt uw bedrijf naar voor geschoven in diverse media als good practice