Binnen het middenveld – en daarbuiten – is er een sterke vernetwerking bezig. Eind vorig jaar wijdde ‘de Verenigde Verenigingen’ al eens een sessie van Café Partagé aan “netwerken”.  Ondanks grote verschillen tussen diverse netwerken in doelstelling, samenstelling en capaciteit, kampen middenveldnetwerken met gelijkaardige uitdagingen. Daarbij zijn ze allen zoekende naar kaders en inspiratie om daarmee om te gaan. 

Daarom faciliteert ‘de Verenigde Verenigingen’ in samenspraak met enkele middenveldnetwerken - TNM, Pulse TransitieNetwerk en Netwerk Bewust Verbruiken - op 2 april een opvolgmoment met een dubbele focus: een theoretisch kader aanreiken en verder uitwisselen en leren van elkaar over enkele centrale uitdagingen. 

Bent u medewerker, bestuurder of vrijwilliger in één of meerdere middenveldnetwerken?
Dan verwelkomen we u graag op dinsdag 2 april vanaf 13u30 in ‘La Salle’ bij Bond Beter Leefmilieu (Tweekerkenstraat 47, Brussel).
Om 14u starten we met het volgende programma:

 • 14u00: Theoretisch kader over netwerksamenwerking (Sammy Vienne – Pronet) + vraagstelling
 • 15u15: Koffiepauze
 • 15u30: Gemodereerde gesprekstafels (u kiest ter plekke voor deelname aan één tafel)
  • Welke rollen spelen netwerken? Naargelang hun beoogde impact en hun levensfase.
  • Wanneer kan je als netwerk iets ‘loslaten’? Hoe ga je om met (1) de eindigheid als netwerk en (2) het loslaten van specifieke topics?
  • Hoe ga je om met concurrentie-denken? Concurrentie met (1) netwerkleden en met (2) andere netwerken?
 • 16u30: Terugkoppeling gesprekstafels
 • 17u00: Einde

Inschrijven voor dit gratis moment kan hier.
Laat het gerust ook weten aan andere potentieel geïnteresseerden.