Het klimaatdebat leeft volop! 
Voor de 6de maal op rij komen de klimaatspijbelaars op straat voor het klimaat: 11.000 betogers gisteren.
Ondertussen verzamelde de campagne Sign for my Future ook al 100.000 handtekeningen op amper een week tijd.

Sign for my Future is het breedste klimaatinitiatief ooit in België. Voor de allereerste keer werken bedrijfsleiders, middenveldorganisaties, rectoren, wetenschappers, jonge en oude burgers en de Belgische media samen. Ze roepen alle Belgen op om te tekenen op signformyfuture.be en zo onze regeringen te vragen om eindelijk werk te maken van een krachtig klimaatbeleid. Concreet wil dat zeggen dat België klimaatneutraal moet zijn voor 2050 en al in de komende 5 jaar de uitstoot noemenswaardig verminderen en zo onze toekomst en die van onze kinderen te redden

De campagne schuift drie eisen naar voor:

  1. een klimaatwet sturend naar nuluitstoot voor 2050,
  2. een investeringsplan,
  3. een onafhankelijke klimaatraad die het beleid evalueert.

Ook het TransitieNetwerk Middenveld steunt Sign for my Future.
Juist omdat de campagne, net zoals het TransitieNetwerk Middenveld zelf, positief wil verbinden rond een sterke ambitie voor een duurzame én sociaal-rechtvaardige toekomst.  
We schuwen het debat niet. Dat vormt juist de kern van het overleg tussen de zeer diverse leden in ons netwerk. De concrete invulling van hoe een sociaal-rechtvaardige transitie naar een duurzame samenleving moet verlopen, leidt tot best wat discussie, ja, ook binnen het middenveld.
Onze lidorganisatie Pulse herinnerde ons aan die éne inspirerende quote :

De transitie naar een sociaal-rechtvaardige duurzaamheid verloopt vanzelf, is poep simpel en gaat vanaf morgen in”  — NIEMAND, NOG NOOIT

We blijven als netwerk overtuigd van het feit dat de klimaatproblematiek te dringend is om het bij 'kritische discussie' te laten.  We hebben ook een verantwoordelijkheid om zoveel mogelijk mensen en organisaties te mobiliseren en stimuleren om de klimaatambities kracht bij te zetten, en om een duidelijk signaal hierover te sturen naar onze beleidsmakers.

Hoe meer handtekeningen we verzamelen, hoe krachtiger ons signaal. Krijgen we ook jouw steun?

Teken ook voor het klimaat > www.signformyfuture.be


SFMF website 851x315