De Belgische Kerk heeft zich alvast geëngageerd voor een duurzame toekomst. 
Eerder deze maand maakten de Begische bisschoppen via een persbericht bekend dat ze aan de financiële instellingen waarmee ze samenwerken vragen om investeringen in fossiele brandstoffen in de komende jaren te vervangen door investeringen in bedrijven en projecten die naar een duurzame energietoekomst streven.  Hiermee gaan de bisschoppen in op een oproep van Ecokerk en Oikocredit, de grootste christelijke sociale investeringsorganisatie wereldwijd. 

Concreet beslisten de Belgische bisschoppen aan de financiële instellingen, waarmee hun bisdommen samenwerken, te vragen in hun investeringen de voorkeur te geven aan bedrijven die naar een duurzame energietoekomst streven, aan bedrijven die zorgen voor meer gebruik van duurzame energiebronnen en aan bedrijven en projecten die de vraag naar energie verminderen en die efficiënt energiegebruik bevorderen. “In de komende jaren”, zo luidt het verder, “moet ernaar worden gestreefd investeringen in exploratie en ontginning van fossiele brandstoffen volledig te vervangen door investeringen in duurzame ontwikkeling, hernieuwbare energie en de transitie naar een koolstofarme economie.”  Ook een aantal met de katholieke Kerk verbonden organisaties ging in op de oproep en neemt eenzelfde engagement op als dat van de bisschoppen, zoals Broederlijk Delen, Welzijnszorg, Pax Christi Vlaanderen, ...  Samen sluiten ze aan bij de internationale divestment/investment-campagne van de Global Catholic Climate Movement.

Brochure Institutioneel geld

Voor wie zijn eigen organisatie ook wil stimuleren om gelijkaardige stappen te zetten, kan de recente TNM brochure van de werkgroep "Fondsen" handvaten bieden. 
Deze brochure - die in stand is gekomen samen met FairFin - wil financiële beheerders in organisaties wegwijs kan maken in de mogelijkheden om institutionele middelen duurzaam te beleggen.
Beleggingen kunnen een sterke hefboom vormen voor een duurzaam en toekomstgericht beleid.

Je kan de gedrukte brochure gratis verkrijgen bij het TransitieNetwerk Middenveld ofwel rechtstreeks downloaden.