Childproof is een interdisciplinair platform van verschillende middenveldorganisaties, bezorgde wetenschappers en artsen en wordt gecoördineerd door de Gezinsbond. Samen buigen wij ons over de veiligheid en de gezondheid van kinderen en werken wij aan het concept kindnorm.

Op dinsdag 14 maart 2017 stelde Childproof haar alternatief actieplan CEHAP voor op een conferentie bij Vleva. De focus ligt op luchtvervuiling, hormoonverstoorders en milieuongelijkheid. Childproof is van mening dat een milieugezondheidsactieplan specifiek voor kinderen kan bijdragen om hen beter te beschermen.

Actie ondernemen voor een betere luchtkwaliteit

Het is niet goed gesteld met onze luchtkwaliteit, zeker als het gaat om fijnstof (PM) en stikstofdioxide (NO2). Vooral kinderen zijn daar extra gevoelig voor. Zij reageren anders dan volwassenen op luchtvervuiling. Een kind is lichamelijk nog volop in ontwikkeling en ademt per kg lichaamsgewicht 50 % meer lucht(vervuiling) in. Ook hun natuurlijke weerstand tegen agressieve stoffen is nog niet optimaal. Bovendien spelen en sporten kinderen vaker buiten waarbij ze meer vervuilde lucht inademen. Bij ongeboren kinderen kan dit leiden tot verminderde longontwikkeling en een verhoogd risico op wiegendood. Kinderen hebben, zeker in steden, een verhoogde kans op ademhalingsproblemen. Op langere termijn ook hartziekten, ziekten aan het zenuwstelsel, het voortplantingssysteem en kanker. Luchtvervuiling ligt buiten de individuele verantwoordelijkheid. Als ouder heb je geen andere keuze dan je naar de overheden te richten om het belang van schone lucht te benadrukken.

Meer info.