De TNM werkgroep Mobiliteit buigt zich in hun laatste nota over het personenvervoer en meer specifiek het woon-werkverkeer en het werk-werkverkeer (de dienstverplaatsingen). Men wil nagaan hoe dit vervoer op een andere, meer duurzame, klimaatneutrale manier kan worden georganiseerd. In het bestek van deze nota wordt het goederenvervoer en het niet-werkgerelateerde personenvervoer buiten beschouwing gelaten .

Transport is, na gebouwen en landbouw, de grootste oorzaak van CO2-uitstoot in ons land. Daarbinnen neemt goederentransport een groot deel voor zijn rekening (35%), maar ook het aandeel van het personenvervoer (52%)2 en meer bepaald het woonwerkverkeer en woon-schoolverkeer is substantieel (30%). Bovendien gebeuren deze verplaatsingen volgens een vast patroon. Tijdens de spitsuren zijn de woonwerkverplaatsingen goed voor 60% van alle verplaatsingen. Het moet mogelijk zijn om hier specifiek beleid rond te voeren.

Vlaanderen heeft zich achter belangrijke Europese doelstellingen gezet om emissies te reduceren. Met reductiepercentages voor vervoer van 54% tot 67% in 2050. Wetende dat de mobiliteitsvraag nog zal groeien met 10% in het personenvervoer en 45% in het goederenvervoer3 , is dit een aanzienlijke uitdaging, die enkel met een resem aan maatregelen kan worden gerealiseerd.

 

Hier vind je de laatste versie van de nota.