Mobiliteit heeft een zware impact op onze leefomgeving. Het vervoerssysteem van vandaag heeft een negatief effect op ons klimaat, gezondheid en leefbaarheid en is daarenboven sterk afhankelijk van een eindige voorraad fossiele brandstoffen. Een bijkomende uitdaging voor ons vervoerssysteem is dat niet iedereen in dezelfde mate toegang heeft tot mobiliteit, terwijl het voor iedereen noodzakelijk is. Een aantal bevolkingsgroepen wordt geconfronteerd met vervoersarmoede.
"Business as usual" is geen optie. Zelfs al zouden technologische innovaties de impact op ons klimaat en milieu onder controle kunnen houden, dan nog heeft individueel gemotoriseerd verkeer een zware impact op de mobiliteit, leefbaarheid en veiligheid.

Over de werkgroep

De werkgroep gaat op zoek hoe we onze mobiliteit duurzamer kunnen maken en gaat daarover in dialoog. De nadruk ligt daarbij op de sociale en ecologische effecten van mobiliteit en in het bijzonder in het woon-werkverkeer.

Documenten

 

 Meewerken aan deze werkgroep? Geef een seintje.

 

 

Leden

Netwerk Duurzame Mobiliteit 
Miguel Vertriest (Voorzitter werkgroep)

Arbeid en Milieu
Thijs Calu

ACV
Johan Opsomer
Thomas Vael
Koen Repriels

Vlaams ABVV
Greg Verhoeven

BBL
Jonathan Lambregs

Mobiel 21
Jan Christiaens

Fietsersbond
Roel De Cleen 

Beweging.net
Sandra Rosvelds

ACLVB
Anneleen Demey

Provincie Vlaams Brabant
Hans Floré