Het Transitienetwerk Middenveld (TNM) is een netwerk van vakbonden, de milieubeweging, Noord-Zuidorganisaties, sociale organisaties, de culturele sector, alternatieve media en wetenschappers. De leden van het TNM willen hun krachten bundelen om de transitie naar een duurzame samenleving waar te maken.

Omdat de klimaatverandering misschien wel de grootste uitdaging is waarvoor de mensheid ooit gestaan heeft. Omdat de klimaatcrisis gepaard gaat met een diepgaande sociaal-economisch crisis. Oorzaak is een dolgedraaid systeem, dat steeds meer sociale en ecologische puinhopen achterlaat.

Allerlei beleidsteksten bewijzen lippendienst aan de transitie naar een koolstofarme samenleving. Hoe geraken we daar? Hoe moet die samenleving eruit zien? Daarover is er minder eensgezindheid. Die transitie moet op een sociaal-rechtvaardige wijze verlopen. De zwakkere groepen in de samenleving mogen er niet het slachtoffer van worden. Integendeel: de verschillen moeten kleiner en de samenhang in de samenleving groter. Deze invalshoek ontbreekt nu te vaak in het maatschappelijke debat.

Maar TNM wil meer zijn dan een praatbarak: de analyses zijn gemaakt, nu moeten we doen. TNM wil mensen enthousiasmeren en op gang zetten. Geslaagde experimenten opschalen. Verenigingen en organisaties met elkaar in contact brengen om initiatieven op te zetten. Want zo’n grote uitdaging gaan we best samen aan.

TNM komt tot stand met steun van het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO).

Meer weten? Hier vind je een uitgbreide introductietekst.

Het netwerk

Het Transitienetwerk Middenveld bestaat uit een stuurgroep en 5 thematische werkgroepen:

Stuurgroep

 groepsfoto TDH1778ok

TNM is een vrijplaats voor ideeën, geen klassieke vertegenwoordiging van de organisaties.
Volgende frisdenkers maken deel uit van de stuurgroep:

Bert De Wel - ACV

Christel Verhas - Gezinsbond

Dirk Vande Poel - Vlaams ABVV (voorzitter stuurgroep)

Dirk Barrez - PALA

Dominique Nuyttens - Demos

Elke Debeukelaer - Pulse

Erik Béatse - Samenlevingsopbouw

Erik Paredis - UGent, CDO

Frie De Greef - KH Leuven

Jan Wyckaert - Vredeseilanden

Jef Peeters - Terra Reversa

John Vandaele - MO*

Koen Warmenbol - 11.11.11

Laurien Spruyt - BBL

Lieve Schreurs - Triodos

Mathias Bienstman - BBL

Pieter Verbeek - Vlaams ABVV

Sandra Rosvelds - Beweging.net

 

Werkgroepen

Een overzicht van de thematische werkgroepen vind je hier