Festivaldag 2016


Voor de Festivaldag van het Transitienetwerk Middenveld werden meer dan 500 geëngageerde deelnemers uit het brede middenveld ontvangen in kunstencentrum Vooruit.  Van agro-ecologie tot duurzaam beleggen. Van de circulaire stad tot een politiek repaircafé. Het gevarieerde dagprogramma bracht thema's, organisaties en transitiewerkers samen om te werken aan 'onze circulaire economie'.

Herbeleef de hele dag, bekijk het fotoalbum op onze Facebook pagina.

Onderaan deze pagina vind je per sessie een korte omschrijving, bijhorende presentaties en verslagen.

Was je aanwezig op de Festivaldag? We horen graag jouw mening. Vul even het online evaluatieformier in.

IMG 8243 web c Michiel DevijverIMG 8326 web c Michiel DevijverIMG 8431 web c Michiel Devijver

 

Onze Circulaire Economie

De klokt tikt ongenadig verder. Het risico op abrupte klimaatveranderingen neemt nog steeds toe: oceanen blijven verzuren, ijskappen smelten verder, de ontbossing gaat door. Tegelijkertijd voelen we ons bedreigd door de toenemende migratie, zien we geldsystemen en banken die wankelen, worden we geconfronteerd met groeiende inkomensongelijkheid en met een gevoel van angst voor verdere globalisering.

Zelfs onze eigen democratie geraakt in ademnood. We geraken meer en meer uit balans.

Gelukkig groeit het besef dat we weg moeten van het bestaande, lineaire economisch model van ‘take-make-consume-dispose’. Naar een circulaire model binnen de ecologische grenzen van onze planeet worden gerespecteerd.

Afstappen dus van een economie zoals vandaag waar vernieuwing uitmondt in een wegwerpmentaliteit van eenmalig en kortstondig gebruik en kiezen voor een samenleving die vertrekt vanuit hergebruik, recyclage, herstelling en herbestemming.

Die nieuwe economie moet niet alleen circulair zijn en gedijen binnen de draagkracht van de aarde, zij moet ook opnieuw geplaatst worden binnen de samenleving. De economie werkt voor de mensen, niet omgekeerd. Een fundamentele, systemische verandering dringt zich op.

Deze hele omslag of transitie mag zich niet beperken tot een technologisch-ecologisch vraagstuk maar bestaat ook uit maatschappelijke, collectieve en dus politieke keuzes. De richting van dergelijke ommeslag is dus niet waardenvrij. Uiteindelijk gaat het er om de kwaliteit van de samenleving te verbeteren. En dat betekent ook oog hebben voor het verbeteren van de sociale rechtvaardigheid en voor het democratisch functioneren van de economie. Het afbouwen van sociale ongelijkheid, meer levenskwaliteit waar maken, onze democratie verdiepen zijn thema’s die we als middenveld mee op de agenda blijven plaatsen.

De Festivaldag van het Transitienetwerk Middenveld leverde een bijdrage aan het broodnodige debat over de toekomst van de circulaire economie en het vormen van nieuwe partnerschappen tussen overheden, ondernemers en vakbonden, investeerders en financiële instituten, middenveld en burgers.

 

Overzicht van de sessies